Høreapparater

Har du brug for et høreapparat, kan du enten få det via det offentlige, eller du kan købe det via det private – evt. med offentligt tilskud. Der vil typisk være 1-2 ugers ventetid på udlevering af private høreapparater med offentligt tilskud. Koster høreapparatet mere end tilskuddet, skal du selv betale merprisen. Prisen afhænger af, hvilken type høreapparat, du ønsker, samt hvor mange tekniske funktioner, du ønsker, at dit høreapparat skal have. Mange høreapparater kan laves indenfor det offentlige tilskud, således at der ikke er nogen egenbetaling.

Høreapparat på offentlige sygehuset
Høreapparat på et offentlig sygehus er gratis uanset prisen på høreapparatet.
Kontakt Øreklinikken Christianshavn på 32 54 00 20 og hør nærmere.

Det offentlige tilskud
Pr. 1. januar 2014 ydes et tilskud på 4.010 kr. for 1. øre og 2.352 kr. for 2. øre. Hvis udgifterne til høreapparat overstiger disse beløb, skal du selv betale merprisen.
Tilskuddet gives til personer over 18 år og ydes uden hensyn til din indkomst. Tilskuddet
udbetales maksimalt hvert 4. år – medmindre, at hørelsen har ændret sig.

Ekstra tilskud til høreapparater
Det er i visse tilfælde muligt at få helbredstillæg til høreapparater. Helbredstillægget dækker op til 85 procent af egenbetalingen.

Tilskud med “danmark”
Sygeforsikringen “danmark” yder tilskud til høreapparater.